کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

داروسازی

پزشکی

توجه : همراه داشتن کلیه مدارک به همراه اصل فارسی آن در زمان ثبت نام الزامی است. در غیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد. همراه داشتن 4 قطعه عکس در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

دانشگاه مدیترانه شرقی | تحصیل در قبرس | دانشگاه EMU