شروع کلاس ها : ۳ جولای (۱۲ تیر) و  پایان : ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) –  تلفن تماس : 05 13 874 533 90+

تمامی قیمت ها به دلار می باشند.
درس + فعالیت های اجتماعی + خوابگاه + وعده های غذایی
طول دوره خوابگاه های EMU خوابگاه خصوصی EMU Guesthouse
۱روز 60 70 80
۱هفته 360 385 410
۲هفته 700 750 800
۳هفته 1040 1115 1190
۴هفته 1380 1480 1580
۵هفته 1720 1845 1970
۶هفته 2060 2210 2360
۷هفته 2400 2575 2750
۸هفته 2740 2940 3140
۹هفته 3080 3305 3530
فعالیت های اجتماعی + وعده های غذایی + خوابگاه
طول دوره خوابگاه های EMU خوابگاه خصوصی EMU Guesthouse
۱روز 55 65 75
۱هفته 310 335 360
۲هفته 600 650 700
۳هفته 890 965 1040
۴هفته 1180 1280 1380
۵هفته 1470 1595 1720
۶هفته 1760 1910 2060
۷هفته 2050 2225 2400
۸هفته 2340 2540 2740
۹هفته 2630 2855 3080
درس + فعالیت های اجتماعی + خوابگاه
طول دوره خوابگاه های EMU خوابگاه خصوصی EMU Guesthouse
۱روزه 55 65 75
۱هفته 310 335 360
۲هفته 600 650 700
۳هفته 890 965 1040
۴هفته 1180 1280 1380
۵هفته 1470 1595 1720
۶هفته 1760 1910 2060
۷هفته 2050 2225 2400
۸هفته 2340 2540 2740
۹هفته 2630 2855 3080
دوره زبان انگلیسی
۱هفته 180
۲هفته 360
۳هفته 540
۴هفته 720
۵هفته 900
۶هفته 1080
۷هفته 1260
۸هفته 1440
۹هفته 1620
۱۰هفته 1800
درس + فعالیت های اجتماعی + وعده های غذایی
۱روز 55
۱هفته 310
۲هفته 600
۳هفته 890
۴هفته 1180
۵هفته 1470
۶هفته 1760
۷هفته 2050
۸هفته 2340
۹هفته 2630
چرا مدرسه تابستانی دانشگاه مدیترانه شرقی (جهت مشاهده کلیک کنید)

دوره های قابل ارایه (جهت مشاهده کلیک کنید)

فعالیت های اجتماعی (جهت مشاهده کلیک کنید)

انواع خوابگاه ها (جهت مشاهده کلیک کنید)

وعده های غذایی (جهت مشاهده کلیک کنید)

دوره های کارآموزی و اختصاصی (در صورت حداقل ثبت نام ۱۰ نفر برگزار می گردد)
summer01